Κατηγορίες
Uncategorized

Πότε θα μιλήσει;

Καλημέρα δραστήριες μανούλες. Σήμερα έχω την χαρά να φιλοξενώ στο blogg το άρθρο της λογοθεραπεύτριας Δήμητρας Μακρή

Αναπτυξιακά ορόσημα λόγου και ομιλίας

Κάθε παιδί έχει τους δικούς του ρυθμούς ανάπτυξης, καθώς όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Ξεδιπλώνουν τις γλωσσικές τους ικανότητες με την πάροδο του χρόνου, ωστόσο μπορεί να υπάρξουν κάποιες αποκλίσεις σχετικά με τον χρόνο κατάκτησης κάποιας δεξιότητας. Τα στάδια ανάπτυξης που περιγράφονται στη συνέχεια, βασίζονται στο μέσο όρο. Μην ανησυχείτε εάν το παιδί σας αποκλίνει από αυτόν το μέσο όρο. Εάν όμως παρατηρήσετε κάτι ανησυχητικό στην αναπτυξιακή του πορεία, απευθυνθείτε στον παιδίατρό σας.

 Για θέματα που αφορούν ειδικά την ανάπτυξη της επικοινωνίας, του λόγου και της ομιλίας μπορείτε να απευθυνθείτε για αξιολόγηση και καθοδήγηση σε επαγγελματίες λογοθεραπευτές.

Ηλικία 0 – 6 μηνών

 • Τρομάζει με ήχους
 • Αναγνωρίζει ήχους
 • Εντοπίζει τον ήχο γυρνώντας το κεφάλι
 • Επαναλαμβάνει τους ίδιους ήχους
 • Συχνά ψιθυρίζει και βγάζει ευχάριστους ήχους
 • Μιμείται ήχους
 • Χρησιμοποιεί ήχους ή χειρονομίες για να υποδείξει ανάγκες
 • Χρησιμοποιεί διαφορετικό κλάμα για να εκφράσει διαφορετικές ανάγκες
 • Χαμογελάει όταν του μιλάνε
 • Χρησιμοποιεί τα φωνήματα /b/, /p/ και /m/ όταν μουρμουρίζει
 • Ποικίλει σε ύψος και ένταση η φωνή του

Ηλικία 7 – 12 μηνών

 • Καταλαβαίνει το ναι και το όχι
 • Καταλαβαίνει και αποκρίνεται στο όνομά του
 • Ακούει και μιμείται περισσότερους ήχους
 • Αναγνωρίζει λέξεις που σχετίζονται με συνηθισμένα αντικείμενα (π.χ. κούπα, παπούτσι, χυμός)
 • Χρησιμοποιεί μεγάλη ποικιλία ήχων όταν μουρμουρίζει
 • Μιμείται μερικούς ήχους ακόμη και όταν κλαίει μόνο για να προκαλέσει την προσοχή
 • Ακούει όταν του μιλάς
 • Αρχίζει να μετατρέπει το μουρμούρισμα σε ακατάληπτη γλώσσα
 • Παράγει μία ή περισσότερες λέξεις
 • Χρησιμοποιεί ουσιαστικά
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 1 – 3 λέξεων
 • Κατανοεί απλές εντολές

Ηλικία 13 – 18 μηνών

 • Χρησιμοποιεί πρότυπα επιτονισμού ενηλίκων
 • Χρησιμοποιεί ηχολαλιά και μη καταληπτή ομιλία (νεολογισμοί)
 • Παραλείπει μερικά αρχικά σύμφωνα και σχεδόν όλα τα τελικά σύμφωνα
 • Ακολουθεί απλές εντολές
 • Αναγνωρίζει 1 με 3 μέρη του σώματος
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο από 3 έως 20 ή περισσότερες λέξεις (κυρίως ουσιαστικά)
 • Συνδυάζει χειρονομίες και λόγο
 • Κάνει έκκληση για τα περισσότερα από τα αντικείμενα που επιθυμεί

Ηλικία 19 – 24 μηνών

 • Χρησιμοποιεί λέξεις πιο συχνά από ασυνάρτητη ομιλία (νεολογισμούς)
 • Είναι 25 – 50% κατανοητό στους ξένους
 • Αρχίζει να συνδυάζει ουσιαστικά και ρήματα
 • Αρχίζει να χρησιμοποιεί αντωνυμίες
 • Χρησιμοποιεί κατάλληλο χρωματισμό στη φωνή για τις ερωτήσεις
 • Απαντά στην ερώτηση «τι είναι αυτό;»
 • Διασκεδάζει ακούγοντας ιστορίες
 • Γνωρίζει 5 μέρη του σώματος
 • Ονομάζει επακριβώς μερικά οικεία αντικείμενα
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 50 με 100 ή και περισσότερες λέξεις
 • Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 300 ή περισσότερων λέξεων

Ηλικία 2 – 3 ετών

 • Ο λόγος είναι καταληπτός 50 – 75%
 • Συνεχίζει να ηχολαλεί όταν συναντά δυσκολίες στο λόγο
 • Καταλαβαίνει το «ένα» και τα «πολλά»
 • Εκφράζει την ανάγκη για τουαλέτα (πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά)
 • Ζητάει αντικείμενα με το όνομά τους
 • Δείχνει τις εικόνες σε βιβλίο ονομάζοντάς τις
 • Αναγνωρίζει διάφορα μέρη του σώματος
 • Ακολουθεί απλές εντολές και απαντά σε απλές ερωτήσεις
 • Απολαμβάνει να ακούει μικρές ιστορίες, τραγούδια και ρυθμούς
 • Κάνει ερωτήσεις με 1 ή 2 λέξεις
 • Χρησιμοποιεί φράσεις 3 – 4 λέξεων, με Υποκείμενο – Ρήμα – Αντικείμενο
 • Χρησιμοποιεί μερικές προθέσεις, άρθρα, ρήματα στον ενεστώτα, ομαλό πληθυντικό και ανώμαλους τύπους στον αόριστο
 • Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 500 ή 900 ή περισσότερων λέξεων
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 50 έως 250 ή περισσότερων λέξεων (ραγδαία ανάπτυξη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου)
 • Παρουσιάζει πολλαπλά γραμματικά λάθη
 • Καταλαβαίνει τα περισσότερα πράγματα από αυτά που λέγονται
 • Μιλάει με δυνατή φωνή
 • Χρησιμοποιεί τα φωνήεντα σωστά
 • Χρησιμοποιεί σωστά σύμφωνα σε αρχική θέση
 • Χρησιμοποιεί περίπου 27 φωνήματα
 • Χρησιμοποιεί το βοηθητικό «είναι»
 • Χρησιμοποιεί μερικά ομαλά ρήματα στον αόριστο, κτητικά μορφήματα, αντωνυμίες και προστακτική

Ηλικία 3 – 4 ετών

 • Καταλαβαίνει τη λειτουργία των αντικειμένων
 • Καταλαβαίνει διαφορές στις έννοιες (σταματώ – ξεκινώ, μέσα – έξω, μικρό – μεγάλο)
 • Ακολουθεί εντολές που αποτελούνται από 2 και 3 μέρη
 • Ρωτάει και απαντάει σε απλές ερωτήσεις (ποιος, τι, που, γιατί)
 • Συχνά κάνει ερωτήσεις και ζητά λεπτομέρειες στις απαντήσεις
 • Χρησιμοποιεί την ομιλία για να εκφράσει συναισθήματα
 • Χρησιμοποιεί 4 με 5 λέξεις στις προτάσεις
 • Αναγνωρίζει αντικείμενα με το όνομά τους
 • Χειρίζεται επιδέξια τους ενήλικες και παρατηρεί
 • Χρησιμοποιεί ουσιαστικά και ρήματα πιο συχνά
 • Έχει αίσθηση του παρελθόντος και του μέλλοντος
 • Έχει ένα αντιληπτικό λεξιλόγιο 1200 – 2000 λέξεων
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 800 – 1500 λέξεων
 • Ο λόγος είναι 80% καταληπτός
 • Η γραμματική βελτιώνεται αν και κάποια λάθη επιμένουν
 • Κατάλληλη χρήση του «είμαι» και «είναι» στις προτάσεις
 • Βάζει δύο γεγονότα σε χρονολογική σειρά
 • Συμμετέχει σε συζητήσεις
 • Συνεπής χρήση ομαλού πληθυντικού, κτητικών αντωνυμιών και ρημάτων αορίστου

Ηλικία 4 – 5 ετών

 • Κατανοεί τις έννοιες των αριθμών έως το 3
 • Αναγνωρίζει 1 έως 3 χρώματα
 • Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 2800 ή περισσότερων λέξεων
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 900 έως 2000 ή περισσότερων λέξεων
 • Μετράει ως το 10 μηχανικά
 • Χρησιμοποιεί γραμματικά σωστές προτάσεις
 • Χρησιμοποιεί προτάσεις 4 έως 8 λέξεων
 • Απαντά σε σύνθετες ερωτήσεις που αποτελούνται από 2 μέρη
 • Ρωτά για ορισμούς λέξεων
 • Μιλά με μια συχνότητα 186 λέξεων ανά λεπτό περίπου
 • Μειώνεται ο συνολικός αριθμός των επαναλήψεων
 • Παράγει σύμφωνα με 90% ακρίβεια
 • Μειώνεται σημαντικά ο αριθμός των συνεχών ηχητικών παραλείψεων και των υποκατάστατων
 • Ο λόγος του είναι συνήθως καταληπτός από τους ξένους
 • Μιλά σχετικά με εμπειρίες στο σχολείο, σε σπίτια φίλων κτλ.
 • Αναμεταδίδει με ακρίβεια μια μεγάλη ιστορία
 • Δίνει προσοχή σε μια ιστορία και απαντά σε απλές ερωτήσεις σχετικά με αυτή
 • Χρησιμοποιεί κτητικές αντωνυμίες, μέλλοντα χρόνο και συγκριτικά μορφήματα στις προτάσεις

Ηλικία 5 – 6 ετών

 • Ονομάζει 6 βασικά χρώματα και 3 βασικά σχήματα
 • Ακολουθεί εντολές που αποτελούνται από 3 μέρη
 • Κάνει ερωτήσεις με το «πως»
 • Απαντά λεκτικά στο «Γεια» και στο «Τι κάνεις;»
 • Χρησιμοποιεί παρελθόντα χρόνο και μέλλοντα κατάλληλα
 • Χρησιμοποιεί συνδέσμους
 • Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο περίπου 13000 λέξεις
 • Ονομάζει τα αντίθετα
 • Ονομάζει διαδοχικά ημέρες της εβδομάδας
 • Μετρά ως το 30 μηχανικά
 • Ανταλλάσσει πληροφορίες και κάνει ερωτήσεις
 • Χρησιμοποιεί προτάσεις με λεπτομέρειες
 • Αναμεταδίδει με ακρίβεια μια ιστορία
 • Τραγουδά ολόκληρα τραγούδια και απαγγέλει παιδικά ποιηματάκια
 • Επικοινωνεί εύκολα με ενήλικες και άλλα παιδιά

Ηλικία 6 – 7 ετών

 • Ονομάζει κάποια γράμματα, αριθμούς και νομίσματα
 • Τοποθετεί κατά σειρά αριθμούς
 • Κατανοεί το «αριστερά» και το «δεξιά»
 • Χρησιμοποιεί αυξανόμενα πιο σύνθετες περιγραφές
 • Απασχολείται με συζητήσεις
 • Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο περίπου 20000 λέξεων
 • Χρησιμοποιεί προτάσεις 6 λέξεων περίπου
 • Κατανοεί τις περισσότερες έννοιες του χρόνου
 • Απαγγέλει το αλφάβητο
 • Μετράει ως το 100 μηχανικά
 • Χρησιμοποιεί περισσότερα μορφολογικά σημάδια καταλλήλως
 • Χρησιμοποιεί κατάλληλα την παθητική φωνή

Πηγή: selle.gr

Κατηγορίες
Uncategorized

όλα όσα δεν μπορούσα να καταλάβω για τις εργαζόμενες μητέρες

Κάποτε, ήμουν μια από τις νεότερες υπαλλήλους σε οποιοδήποτε μέρος δούλευα. Που να ήξερα τότε πως ένα μικρό μωρό θα άλλαζε εντελώς τον κόσμο μου αλλά και την οπτική μου για τις εργαζόμενες μανούλες.

Έχω συνεργαστεί με πολλές μαμάδες όλα αυτά τα χρόνια. Και ενώ πολλές από αυτές ήταν και φίλες μου, ομολογώ πως υπήρχαν πολλά που δεν συνειδητοποιούσα μέχρι να γίνω η ίδια μια εργαζόμενη μαμά.

Είδα εργαζόμενες μητέρες να φτάνουν εκνευρισμένες στο γραφείο στις 8 το πρωί. Αναρωτιόμουν πως είναι δυνατόν να είναι κάθε μέρα εκνευρισμένες και δεν συνειδητοποιούσα τις μάχες που είχαν ήδη δώσει εκείνο το πρωί για να προλάβουν να φτιάξουν πρωινό, να ντύσουν και να πάνε τα παιδιά στο σχολείο εγκαίρως.

Παρακολουθούσα τις εργαζόμενες μητέρες να κρεμάνε στα γραφεία τους ζωγραφιές των παιδιών τους, που έμοιαζαν περισσότερο με μουτζούρες στα δικά μου μάτια, χωρίς να συνειδητοποιώ ότι ένας μικρός άνθρωπος στο σπίτι τους είχε πει, “Το έφτιαξα για εσένα μαμά” και ότι ήταν στην πραγματικότητα το πιο όμορφο έργο τέχνης που είχαν δει ποτέ.

Παρακολουθούσα τις εργαζόμενες μαμάδες να πηγαίνουν σε συναντήσεις που θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπιστεί μέσω email, να δουλεύουν πέραν του μειωμένου ωραρίου τους, να ανταπεξέρχονται σε διορίες και να διατηρούν την ψυχραιμία τους απέναντι σε αγενείς πελάτες και συναδέλφους. Ήξεραν βλέπεις πως ότι συμβαίνει στο γραφείο δεν είναι τόσο σημαντικό όσο αυτό που συμβαίνει στη ζωή τους στο σπίτι.

Παρακολουθούσα τις εργαζόμενες μαμάδες να κοιτούν το ρολόι τους με άγχος και να τρέχουν πανικόβλητες για να προλάβουν να πάρουν τα παιδιά τους πριν κλείσει το σχολείο. Δεν είχα ιδέα ότι μόλις ξεκινούσαν το δεύτερο και πιο κουραστικό μέρος της ημέρας τους. Δεν είχα καταλάβει ότι η μετακίνηση στην δουλειά μπορεί να είναι ο μοναδικός χρόνος που έχουν για τον εαυτό τους. Δεν ήξερα πόσες φορές μέσα στην ημέρα έπρεπε να εναλλάσσονται από επαγγελματίες σε μαμάδες, και ύστερα σε σύντροφοι και πάλι από την αρχή.

Δεν ήξερα ότι θα ένιωθαν ενοχές επειδή ήθελαν να έχουν καριέρα ή ότι θα ένιωθαν ενοχές γιατί δεν ήθελαν πια να εργάζονται. Παρακολούθησα τις εργαζόμενες μητέρες να μου χαμογελούν όταν δεν μπορούσα να θυμηθώ τα ονόματα των παιδιών τους, παρόλο που εργαζόμασταν μαζί για χρόνια. 

Δεν συνειδητοποιούσα ότι για τις εργαζόμενες μητέρες ήταν “προνόμιο” να κάνουν μπάνιο με την πόρτα κλειστή. Και όμως έρχονταν στην δουλεία τους κάθε μέρα περιποιημένες.

Δεν ήξερα πως όταν αρνούνταν να έρθουν μετά την δουλειά για ποτό, ήταν γιατί δεν είχαν άλλη επιλογή πέρα από το να επιστρέψουν στα παιδιά τους και τις υποχρεώσεις τους και όχι γιατί σνόμπαραν την παρέα.

Δεν συνειδητοποιούσα ότι μια κλήση από το σχολείο θα μπορούσε να τις οδηγήσει σε πανικό μέχρι να ακούσουν ότι το παιδί τους είναι καλά. Δεν ήξερα ότι κάποιες μέρες η δουλειά ήταν ένα διάλειμμα από μια δύσκολη νύχτα στο σπίτι. Ούτε ότι  κάποιες μέρες η δουλειά τους πήρε μακριά από την καλύτερη νύχτα στο σπίτι.

Δεν ήξερα ότι δεν είχαν ιδέα πόσο υπέροχες και δυνατές είναι. Δεν ήξερα ότι θεωρούν αυτονόητο να κάνουν κάθε μέρα τα μαγικά τους και στην δουλειά και στο σπίτι, να τα φέρνουν όλα σε ισορροπία και αυτό να το θεωρούν εύκολο και δεδομένο.  Και ότι στο τέλος της ημέρας, πριν κοιμηθούν αναρωτιούνται πώς θα μπορούσαν να τα κάνουν όλα καλύτερα την επόμενη μέρα.

Δεν είχα ιδέα βλέπεις τι αντοχές απαιτεί να είσαι εργαζόμενη μητέρα…

Κατηγορίες
Uncategorized

DIY μπομπονιέρες και δωράκια

Κάθε χρόνο στα γενέθλια του Αντώνη, ψάχνω να βρω όμορφα και χρήσιμα δωράκια για τους μικρούς μας φίλους. Λατρεύω τα χειροποίητα δώρα, αλλά δεν έχω πραγματικά κανένα ταλέντο στον τομέα αυτό. Επειδή όμως πάντα μου αρέσει να βάζω την προσωπική μου πινελιά σε ότι και αν κάνω, φροντίζω κάθε χρόνο να αγοράζω σακούλες και κορδέλες και να κάνουμε το αμπαλάζ μαζί με τον Αντώνη. Έτσι όταν πάρουμε τα δωράκια γράφουμε έξω από κάθε σακούλα με χρωματιστούς μαρκαδόρους το όνομα του φίλου μας,, δένουμε πολύχρωμες κορδέλες και γεμίζουμε την σακούλα με καραμέλες και γλειφιτζούρια. Ότι μπορεί ο καθένας 😊

Εν όψη της βάφτισης του μικρού μας γιού, έκανα την έρευνα μου εδώ και πολύ καιρό για ιδιαίτερες μπομπονιέρες. Κι εκεί που είχα σχεδόν απογοητευτεί, το σύμπαν συνωμότησε (πάλι). Ο Αντώνης γύρισε από το σχολείο (ναι τότε ακόμα δεν είχαν κλείσει) κρατώντας ένα υπέροχο δώρο από τον φίλο του τον Άρη. Μια γυάλα που στο καπάκι είχε ένα δεινόσαυρο και μέσα χειροποίητα μπισκότα (με την συνταγή παρακαλώ) και δεμένα στο καπάκι με κορδέλα σκίτσα καθώς και ξυλομπογιές για να τα ζωγραφίσουν! Δώρο 3 σε ένα δηλαδή. Το βρήκα εξαιρετικό. Ρώτησα την μαμά του Άρη από που τα παρήγγειλε και μου είπε ότι τα φτιάχνει η ίδια (μεγάλο πράγμα το ταλέντο)

Η ταλαντούχα μαμαδοφίλη μου, που φτιάχνει από παιχνίδια μέχρι και ρούχα, μοιράστηκε μαζί μου 4 ιδέες της για δώρα / μπομπονιέρες. Και εγώ με την σειρά μου σας τα παρουσιάζω (γιατί ξέρω πως πολλές είστε πολύ καλές στις κατασκευές και θα τα καταφέρετε)

 1. Παιχνίδια μνήμης. Διαλέξτε ένα θέμα παιδικό, εκτυπώστε σε χαρτόνι φωτογραφίες και δημιουργήστε ένα παιχνίδι μνήμης. Ανάλογα με την ηλικία μπορείτε να προσθέστε δυο ή τρία διαφορετικά θέματα. Τοποθετήστε τα σε διάφανα σακουλάκια, βάλτε κορδέλες και ένα μολυβάκι κι είναι έτοιμο το δωράκι σας
 2. Βαζάκια λιχουδιάς. Αγοράστε βαζάκια. Κολλήστε στο καπάκι το θέμα της βάφτισης ή του πάρτι σας. Γεμίστε τα με καραμέλες, κουφέτα ή μπισκότα σε ωραίο τούλι. Για επιπλέον διασκέδαση εκτυπώστε ζωγραφιές με το ανάλογο θέμα και βάλτε μαζί και ξυλομπογιές
 3. Μαυροπίνακας κρεμαστός. Αγοράστε μικρούς μαυροπίνακες, χρωματιστές κιμωλίες και τοποθετήστε τα σε διάφανα σακουλάκια. Βάλτε κορδέλες, γλειφιτζούρια και ότι άλλο σκεφτείτε
 4. Στικ διακοσμητικά. Αν είστε και λίγο του ραψίματος, αγοράστε τσόχα και δημιουργείστε το θέμα της βάφτισης / πάρτι σας. Κολλήστε τα τσόχινα μαξιλαράκια σας πάνω σε στικ και δέστε κουφέτα ή καραμέλες

Αφήστε ελεύθερη την φαντασία σας και δημιουργήστε παραλλαγές ανάλογα με τις ανάγκες σας. Κι  αν είστε σαν και εμένα και τα χεράκια σας δεν «πιάνουν» επισκεφτείτε την σελίδα της φίλης μου στο https://www.facebook.com/Sweetie22-517320285021942 (sweetie22)

Η Ιωάννα, που  είναι αρτίστα μεγάλη, έχει καταπληκτικές ιδέες πρωτότυπες και οικονομικές τις οποίες θα λατρέψετε.

Να έχετε μια υπέροχη δημιουργική εβδομάδα.

Κατηγορίες
Uncategorized

Yoga και εγκυμοσύνη

Για όποιον δεν με γνωρίζει, η δεύτερη ιδιότητα μου είναι δασκάλα yoga. Ασχολούμαι με την yoga τα τελευταία 11 χρόνια και με την yoga για εγκύους τα τελευταία έξι.

Είχα την χαρά να έχω τάξεις με εν δυνάμει μανούλες και στις δύο εγκυμοσύνες μου και έκανα την πρακτική μου μέχρι και μια ημέρα πριν να γεννήσω.

Φυσικά και δεν χρειάζεται να είσαι δασκάλα yoga για να κάνεις κι εσύ yoga στην εγκυμοσύνη σου. Όπως επίσης δεν χρειάζεται να έχεις και πρότερη εμπειρία. Αν έχεις περάσει τις 15 εβδομάδες, και ύστερα από την σύμφωνη γνώμη του γιατρού σου, μπορείς να ξεκινήσεις τα μαθήματα.

Η προγεννητική γιόγκα είναι ένας πολύ καλός τρόπος να παραμείνεις ενεργή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Αν και άσκηση χαμηλής έντασης προσφέρει σωματικά και ψυχικά οφέλη. Επικεντρώνεται στο απαλό τέντωμα του σώματος, στην ενδυνάμωση, την ανάπτυξη μεγαλύτερης επίγνωσης της αναπνοής  και εμπλέκει το μυαλό και το πνεύμα μαζί με το σώμα.

Γιατί να ξεκινήσεις yoga στην εγκυμοσύνη;

 • Η προγεννητική γιόγκα είναι αποτελεσματική άσκηση. Τα προγεννητικά μαθήματα γιόγκα είναι πολύ δημοφιλή και όταν συνδυάζονται με μια καρδιαγγειακή άσκηση (όπως το περπάτημα), είναι ένας ιδανικός τρόπος για να παραμείνουν σε φορμα oi μέλλουσες μανούλες. Είτε αρχάρια είτε με εμπειρία, η γιόγκα μπορεί να σας κρατήσει ευλύγιστη, να τονώσει τους μυς σας και να βελτιώσει την ισορροπία και την κυκλοφορία σας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης με τον ελάχιστο αντίκτυπο στις αρθρώσεις σας.
 • Η γιόγκα σας βοηθά να αντιμετωπίσετε τις σωματικές απαιτήσεις της εγκυμοσύνης, της γέννησης και της νέας μητρότητας. Η γιόγκα σας διδάσκει πώς να αναπνέετε βαθιά και συνειδητά και πως να χαλαρώνετε. Ένα από τα πρώτα πράγματα που θα μάθετε σε ένα μάθημα γιόγκα είναι πως να αναπνέετε πλήρως καθώς και τεχνικές αναπνοής που θα σας βοηθήσουν να αποβάλλετε το άγχος και θα βοήσουν τον τοκετό
 • Η γιόγκα μειώνει τους κινδύνους για εσάς και το μωρό σας. Σύμφωνα με μελέτες, η προγεννητική γιόγκα μειώνει την πιθανότητα να έχετε περιπλοκές στην εγκυμοσύνη, μειώνει τον πόνο και τα επίπεδα άγχους σας, και ενδεχομένως ακόμη και τον κίνδυνο να έχετε ένα μωρό που μικρό σε σχέση με την ηλικία κύησης του.
 • Σε προετοιμάζει για τον τοκετό. Ένα από τα πολλά οφέλη της yoga είναι ότι διδάσκει τις γυναίκες να μπορούν να εμπιστευτούν ότι το σώμα τους θα ανοίξει μέχρι την γέννηση. Όταν φοβόμαστε, σφίγγουμε τους μύες μας και αυτό μπορεί να εμποδίσει τις προσπάθειες μιας γυναίκας να παραμείνει παρούσα και ήρεμη κατά τον τοκετό. Οι γιόγκικες μέθοδοι της βαθιάς, προσεκτικής αναπνοής, βοηθούν το σώμα να χαλαρώσει και να βοηθήσει τις γυναίκες να φτάσουν σε ένα σημείο όπου μπορούν να αφήσουν το σώμα τους να κάνει αυτό που ενστικτωδώς ήδη ξέρουν πώς να κάνουν: να γεννήσουν.
 • Προωθεί τη σύνδεση με το μωρό σας. Ακόμη και ένα μάθημα την εβδομάδα βοηθά την μέλλουσα μανούλα να ξεφύγει από την πολυάσχολη καθημερινότητά της και να δεθεί με το μωρό της. Υπάρχουν τεχνικές χαλάρωσης και οραματισμού που βοηθούν μαμά και μωρό να δεθούν και να συντονίσουν τις ενέργειές τους.

Τα οφέλη της προγεννητικής yoga είναι πολλά και άκρως ενδιαφέροντα. Αν λοιπόν είστε μέλλουσες μανούλες ίσως ήρθε η ώρα να συζητήσετε με τον γιατρό σας την συμμετοχή σας σε ένα τέτοιο μάθημα.  Συνιστώ να μην ξεκινήσετε πριν την 15η εβδομάδα, και εννοείτε ότι θα πρέπει να ενημερώσετε την/τον δάσκαλο yoga για οποιοδήποτε σύμπτωμα αντιμετωπίζετε.

Υπάρχουν ολιγάριθμα group αλλά και personal μαθήματα. Διαλέξτε ότι σας εξυπηρετεί περισσότερο. Και να θυμάστε ότι τα οφέλη συνεχίζονται και μετά τον τοκετό (αλλά αυτό θα το συζητήσουμε σε άλλο άρθρο)

Φιλιά μέλλουσες μανούλες

Κατηγορίες
Uncategorized

Πλάνο τοκετού: Μόδα ή αναγκαιότητα

Αν είσαι έγκυος, και οδεύεις προς το τέλος της εγκυμοσύνης σου, θα έχεις σίγουρα σκεφτεί ένα σωρό πράγματα που αφορούν το μωράκι σου. Τι χρώμα να βάψεις το δωμάτιο, τι κούνια να πάρεις, αν θα το θηλάσεις, ποιος μάρσιππος είναι ο πιο κατάλληλος για εσένα και άλλα πολλά.

Ένα από τα πράγματα που σε απασχολούν περισσότερο είναι αυτό του τοκετού. Όσο η μέρα που θα αντικρίσεις το αγγελούδι σου στα μάτια πλησιάζει, καλό είναι να τακτοποιήσεις τις σκέψεις σου και να καταλήξεις στο που θα γεννήσεις, τι επιλογές έχεις (φυσικός ,φυσιολογικός τοκετός ή καισαρική τομή), αν θα έχεις μαία, ποιους ανθρώπους θα ήθελες να έχεις κοντά σου και άλλες λεπτομέρειες που θα σε βοηθήσουν να κατευνάσεις την ανησυχία σου και να νοιώσεις ασφάλεια.

Πώς θα το καταφέρεις αυτό; Φτιάχνοντας ένα πλάνο τοκετού. Είναι πολύ πιθανό το πλάνο τοκετού να σου είναι παντελώς άγνωστο μιας και η  διαδικασία δεν είναι ευρέως διαδεδομένη στην χώρα μας. Σίγουρα ο/ η γυναικολόγος σου μπορεί να σου λύσει οποιαδήποτε απορία έχεις, διαβάζοντας όμως παρακάτω θα αποκτήσεις μια πρώτη εικόνα σχετικά με την χρησιμότητα του πλάνου.

 • Τι είναι το πλάνο τοκετού

Το πλάνο τοκετού είναι μια λίστα που αναφέρει τις προτιμήσεις σου σε σχέση με το νοσοκομειακό περιβάλλον, τις ιατρικές επιλογές και την μεταχείριση που θα έχει το μωρό σου αμέσως μόλις γεννηθεί.  Μια κατευθυντήρια γραμμή η οποία θα παρέχει στον γυναικολόγο και την μαία σου όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται ούτως ώστε την ώρα του τοκετού εσύ να είσαι συγκεντρωμένη μόνο σε αυτόν.

Μπορείς δηλαδή να προβλέψεις τον τοκετό; όχι βέβαια. Ο τοκετός είναι μια ρευστή εμπειρία την οποία δεν μπορείς να προβλέψεις. Το πλάνο τοκετού λειτουργεί σαν μια λίστα καθοδήγησης στην οποία μπορείς να αλλάξεις προτιμήσεις όποτε το επιθυμείς και φυσικά δεν είναι υποχρεωτικός.

 • Τι περιλαμβάνει ένα πλάνο τοκετού

Από τις βασικές πληροφορίες για εσένα όπως ονοματεπώνυμο, ηλικία, αν είναι ο πρώτος σου τοκετός, αν είχες επιπλοκές στην εγκυμοσύνη ή ακολουθείς κάποια ιατρική θεραπεία μέχρι πληροφορίες για την διαδικασία του τοκετού, ποιους ανθρώπους θες να έχεις κοντά σου, αν θέλεις να σου δώσουν το μωρό σου απευθείας για να θηλάσει μόλις γεννηθεί και άλλα πολλά.

Η αλήθεια είναι ότι στην χώρα μας, πολλά από τα ανωτέρω συζητιούνται ούτως ή άλλως μεταξύ της μέλλουσας μανούλας και του γιατρού της μιας και ο ίδιος γιατρός παρακολουθεί την εγκυμονούσα από την αρχή της κύησης και έτσι γνωρίζει πλήρως το ιατρικό ιστορικό και την ιδιοσυγκρασία της εγκύου. Παρόλαυτα, το πλάνο τοκετού θα βοηθήσει την μέλλουσα μαμά να συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται, να εξετάσει όλες τις επιλογές που έχει όσον αφορά την νοσοκομειακή κάλυψη  (από το αν θα γεννήσει σε ιδιωτικό ή δημόσιο νοσοκομείο μέχρι το αν θα έχει rooming in), να λύσει όλες τις απορίες της (από το τι σημαίνει τοκετός στο νερό, μέχρι το τι είναι η πρόκληση τοκετού  και σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται), να γνωρίσει τις επιλογές που έχει αλλά και το τι μπορεί να κάνει για να βοηθήσει ή ίδια τον τοκετό (pregnancy yoga, ασκήσεις για χαλάρωση πυελικού εδάφους, ασκήσεις κατά την ώρα του τοκετού) και πολλά άλλα που θα την κάνουν να νοιώσει μεγαλύτερη ασφάλεια.

Το πλάνο τοκετού φυσικά και δεν είναι υποχρεωτικό. Αν θέλετε όμως να μάθετε περισσότερα μπορείτε να το συζητήσετε με τον γιατρό ή την μαία σας. Να θυμάστε ότι με ή χωρίς πλάνο τοκετού, η εμπιστοσύνη στην ιατρική σας ομάδα είναι απαραίτητη. Μιλήστε λοιπόν μαζί τους ανοιχτά για ότι σας απασχολεί και ότι θα επιθυμούσατε.  Και όταν με το καλό έρθει η μεγάλη ημέρα, προσπαθήστε να είστε παρούσα σε κάθε στιγμή και ζήστε την no matter what. Θα εκπλαγείτε από τις δυνάμεις σας! 

Κατηγορίες
Uncategorized

Πικ νικ στην πόλη

Κυριακή γιορτή και σχόλη, και με την μετακίνηση μεταξύ των δήμων ελεύθερη, ξεκινήσαμε κι εμείς για την Κυριακάτικη βόλτα μας. Το πρόγραμμα για αυτή την εβδομάδα είχε πικ νικ

Η ιδέα της Ιωάννας – αγορομάνα και του λόγου της. Φτιάξαμε λοιπόν τα καλούδια μας, πήραμε τραπεζομάντηλα , καρεκλάκια και παιχνίδια και ξεκινήσαμε για το ΤατόΪ

Η αλήθεια είναι πως δεν είχα επισκεφτεί ποτέ πριν το μέρος αυτό. Με εξέπληξε το ότι υπάρχει ένα μέρος με τόσο πράσινο τόσο κοντά στο κέντρο της Αθήνας. Μόλις βγεις από την Εθνική οδό, ξεκινά μια πολύ όμορφη διαδρομή με πεύκα δεξιά και αριστερά του δρόμου.

Φτάσαμε νωρίς κι έτσι παρκάραμε σχετικά εύκολα και κοντά. Ύστερα από λίγο περπάτημα, βρήκαμε ένα ολάνθιστο δέντρο και στρώσαμε τα τραπεζομάντηλα μας στην σκιά του.

Το τι έγινε από εκεί και πέρα, μπορείτε να το φανταστείτε. Τέσσερα αγόρια να τρέχουν, να φτιάχνουν σπίτια από ξύλα, να σκάβουν και να κυλιούνται στο χώμα. Το τέλειο παιχνίδι δηλαδή. Φύση, καθαρός αέρας και λασπωμένα ρούχα.

Πολλές φορές εμάς τις μαμάδες μας ανησυχούν τα λασπωμένα ρούχα και κυρίως τα λασπωμένα χεράκια που καταλήγουν στο στόμα. Για ένα παιδί όμως, και ιδίως για ένα παιδί που έχει κλειστεί στο σπίτι λόγω καραντίνας, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να τρέχει ελεύθερο στην φύση. Τι ξεγνοιασιά άλλωστε να μπορείς να κάνεις ότι σου έρθει στο μυαλό , να μετατρέπεις σε παιχνίδια ξυλαράκια και κουκουνάρια και να παρατηρείς μερμήγκια που μεταφέρουν ψίχουλα στην φωλιά τους.

Αν κοιτάξεις ένα παιδί όταν παίζει κοντά στην φύση θα δεις στο πρόσωπό του ζωγραφισμένη την ευτυχία.

Οπότε μην το σκέφτεστε. Βάλτε τοστ, χυμούς, φρούτα, ότι τραβάει η όρεξη σας σε μια τσάντα, πάρτε και δυο αλλαξιές ρούχα, μπείτε στο αυτοκίνητο και ξεκινήστε για πικ νικ στην φύση.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα επιστρέψετε στο σπίτι όλοι με ένα μεγάλο χαμόγελο στα χείλη σας.

Κατηγορίες
Uncategorized

Αλλάξτε διακόσμηση, αλλάξτε διάθεση

Ήρθε ο Απρίλιος. Μπήκαμε επίσημα στην Άνοιξη. Η φύση αλλάζει, ανθίζει και γεμίζει χρώματα. Να μια καλή ευκαιρία να αλλάξουμε κι εμείς την διακόσμηση στο σπίτι μας και ίσως αυτή η αλλαγή να βελτιώσει και την διάθεσή μας.

Σε όσες από εσάς αρέσουν οι συχνές αλλαγές, είμαι σίγουρη ότι θέλετε να αλλάξετε κουρτίνες, ριχτάρια , χαλιά (και έπιπλα αν είναι δυνατόν 😊 ).  Δεν θέλουμε όμως να χαλάσουμε και μια περιουσία. Μην στεναχωριέστε αγαπητές  μανούλες. Έκανα  την έρευνα μου και είμαι έτοιμη να μοιραστώ μαζί σας ιδέες για να αλλάξουμε διακόσμηση εύκολα, γρήγορα και οικονομικά.

Voilà

 1. Βάλτε τις κορνίζες στην ζωή σας, (και  στο σπίτι σας). Τι πιο ωραίο από το να γεμίσετε το σπίτι σας με φωτογραφίες των αγαπημένων σας  προσώπων. Φυσικά θα έχετε ήδη κορνίζες. Μπορείτε όμως να τις αντικαταστήσετε με καινούριες σε πιο ανοιξιάτικα χρώματα. Τοποθετήστε τις στο τραπέζι του σαλονιού ,στο σύνθετο ή και πάνω στον τοίχο. Υπάρχουν ωραιότατες κορνίζες στο εμπόριο από 1,5 ευρώ!
 2. Αλλάξτε τραπεζομάντηλα. Ένα καινούριο τραπεζομάντηλο στην τραπεζαρία ή στο τραπέζι της κουζίνας, μια νέα τραβέρσα σε παστέλ χρώματα στο τραπεζάκι του σαλονιού πραγματικά θα ανανεώσει τον χώρο σας.  Μην ανησυχείτε που τα μαγαζιά είναι κλειστά. Υπάρχουν πάρα  πολλές επιλογές σε eshop με τεράστια ποικιλία σχεδίων και τιμών.
 3. Αλλάξτε σερβίτσιο ή/ και ποτήρια.  Δεν ξέρω για εσάς, εγώ έχω μεγάλη αδυναμία στα σερβίτσια (ιδίως αυτά του τσαγιού που σε ταξιδεύουν στην Αγγλία της Βικτωριανής εποχής). Χρησιμοποιώ τα «καλά» σερβίτσια (ξέρετε αυτά της προίκας 😊) πάντα στο Κυριακάτικο τραπέζι και αλλάζω  ποτήρια αρκετά συχνά. Δοκιμάστε να αλλάξετε ακόμη και την κούπα του καφέ σας . Μικρές αλλαγές κάνουν την διαφορά. Δεν χρειάζεται να ξοδέψετε πολλά χρήματα. Υπάρχουν πολλές οικονομικές  επιλογές αν ψάξετε.
 4. Αλλάξτε διακοσμητικά.  Η αγαπημένη μου κατηγορία. Είναι το στοιχείο αυτό που μπορεί να μεταμορφώσει το σπίτι μας.  Αν έχετε βαρεθεί να βλέπετε τα ίδια αντικείμενα πάνω στο σύνθετο σας, έφτασε η ώρα να ανανεωθείτε. Αλλάξ τε ύφος, χρώμα και θέσεις που τα τοποθετείται. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν εξαιρετικά διακοσμητικά τοίχου που μπορούν να γεμίσουν έναν άδειο τοίχο εξίσου όμορφα με έναν πίνακα (αλλά πολύ πιο οικονομικά)

Και για να μην χαθείτε στο διαδίκτυο, σας προτείνω να επισκεφτείτε την σελίδα www.noikokira.gr (@noikokira στο Instagram).  Η γλυκύτατη Βέρα και η ομάδα της όχι μόνο διαθέτουν τεράστια ποικιλία (από μανταλάκια  μέχρι φωτιστικά) για να διαλέξετε, αλλά έχουν και τις πιο ωραίες ιδέες για να μετατρέψετε το σπίτι σας σε home sweet home πολύ οικονομικά.

Αν λοιπόν σας αρέσουν οι αλλαγές στο σπίτι σας, ξεκινήστε σήμερα κιόλας ! Τι πιο ωραίο άλλωστε από μια αλλαγή την πρώτη του μήνα.

Καλό μήνα δραστήριες μανούλες!

Κατηγορίες
Uncategorized

“Αδερφάκι πότε θα του κάνετε;”

Μήπως το ακούτε συχνά?

Εκεί γύρω στα τριάντα, αρχίζουν όλοι να σε ρωτάνε πότε θα παντρευτείς. Αφού παντρευτείς αναρωτιούνται πότε θα κάνεις παιδάκι, κι αφού περάσουν κανα δυο χρόνια από το πρώτο παιδάκι αρχίζουν να σε ρωτάνε πότε θα του κάνει αδελφάκι. Αν αποφασίσεις να μεγαλώσεις κι άλλο την οικογένειά σου, οι περισσότεροι σε κοιτούν με ένα βλέμμα έκπληξης και συμπόνοιας ταυτόχρονα .

Εντάξει, προφανώς υπερβάλλω. Η  πραγματικότητα δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι όμως και τελείως διαφορετική. Για του ς περισσότερους, όσον αφορά  τα παιδιά, υπάρχει ο χρυσός κανόνας των δύο.

Όταν απέκτησα τον μεγάλο  μου γιο, αφού  πέρασαν μερικοί μήνες, με ρωτούσαν αρκετοί πότε θα του κάνουμε αδερφάκι.  Άκουσα  πολλά σχόλια του τύπου «άντε τι περιμένεις, περνάνε τα χρόνια» και  «μα καλά μόνο του θα το αφήσετε; Να μην έχει μια παρέα». Είμαι σίγουρη ότι αρκετές από εσάς τα έχετε ακούσει επίσης.

Η αλήθεια είναι πως τα πρώτα δύο μιση χρόνια ούτε εγώ ούτε ο σύζυγος  μου σκεφτόμασταν να αποκτήσουμε δεύτερο παιδί.  Νοιώθαμε και οι δύο πολύ κουρασμένοι και ξέραμε πως ένα παιδί χρειάζεται υπομονή και αφοσίωση για να μεγαλώσει σωστά. Πολλοί μας έλεγαν ότι τα δεύτερα παιδιά είναι πιο εύκολα γιατί μεγαλώνουν στον αυτόματο, εμείς όμως θέλαμε να αφιερώσουμε τον ίδιο χρόνο και στο δεύτερο παιδί μας. Κι αφού χρόνος δεν υπήρχε εκείνη την εποχή, δεν σκεφτόμασταν και το δεύτερο παιδί.

 ‘Η απλά δεν είχε έρθει η στιγμή που θα είμασταν έτοιμοι να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας.

Ήρθε λοιπόν και η στιγμή αυτή. Θυμάμαι ακόμα ότι είμασταν σε μια πανέμορφη παραλία της Τήνου και για πρώτη φορά, ύστερα από δύο καλοκαίρια , ο μεγάλος  μας γιός έπαιζε μόνος του κι εμείς καθόμασταν δίπλα δίπλα χωρίς να χρειάζεται να τρέχουμε από πίσω του. Υποσχεθήκαμε ο ένας στον άλλον ότι θα κάναμε πρώτα ένα ταξίδι στο εξωτερικό οι δύο μας, και μετά θα κάναμε δεύτερο παιδί.

Κι έτσι κι έγινε. Και αρχίσαμε ξανά τα ίδια ξενύχτια,  το ίδιο άγχος  (ευτυχώς μεγαλύτερη εμπειρία), η ίδια χαρά σε κάθε λέξη σε κάθε βήμα, η ίδια στεναχώρια σε κάθε κλάμα που δεν μπορούσαμε να παρηγορήσουμε κτλ.

Έχω την τύχη να έχω τρία αδέρφια. Είμαι ευγνώμων για τα αδέρφια μου και λατρεύω την μεγάλη οικογένεια μου. Το θέμα είναι ότι οι γονείς μου ήξεραν πως να μεγαλώσουν τέσσερα παιδιά με τρόπο που και οι τέσσερις να αισθανόμαστε ξεχωριστοί, με τρόπο που και οι τέσσερις να νοιώθουμε το ίδιο λατρεμένοι, το ίδιο χαϊδεμένοι ,το ίδιο θαυμαστοί.

Εύχομαι να καταφέρουμε εγώ και ο σύζυγος  μου να κάνουμε το ίδιο.

Λένε πως όταν μια οικογένεια αποκτήσει και το δεύτερο παιδί, έρχεται μια ισορροπία. Ίσως τελικά η ισορροπία  που υπάρχει μέσα σε μια οικογένεια  όμως να μην εξαρτάται από τον αριθμό των μελών της, αλλά από την προσπάθεια που κάνει ο καθένας για να διατηρεί ην ισορροπία αυτή

Κατηγορίες
Uncategorized

Για τις ηρωίδες του ’21

Γειά σας δραστήριες μανούλες.

Από μικρή μου άρεσε ιδιαίτερα η ιστορία. Ένα από τα πράγματα που ακόμα και τώρα με κάνει να νοιώθω ευτυχισμένη είναι να παρακολουθώ ιστορικά ντοκιμαντέρ (ίσως να έπρεπε να είχα γίνει αρχαιολόγος ή ιστορική ερευνήτρια τελικά…)

Αύριο, 25/03/2021, συμπληρώνουμε 200 χρόνια από την επανάστασή μας ενάντια στην Οθωμανική αυτοκρατορία.  Αναλογίζομαι τις τελευταίες ημέρες πόσο σπουδαίοι ήταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που με αυτοθυσία διεκδίκησαν την ανεξαρτησία της πατρίδας μας. Ανακαλώ στην μνήμη μου τους ήρωες της Επανάστασης και εντοπίζω μόνο δύο γυναικεία ονόματα. Την Μπουμπουλίνα και την Μαντώ Μαυρογένους.

Τις τελευταίες τρείς εβδομάδες λοιπόν κάνω μια έρευνα για να κατανοήσω την θέση των Ελληνίδων στην Επανάσταση του ’21 (είπαμε είμαι story freak 😊). Ιδού λοιπόν αγαπημένες μου τι ανακάλυψα. Αξίζει να τα διαβάσεις για να δεις πόσο σπουδαίες, γενναίες και  θαρραλέες υπήρξαν οι προ- προγιαγιάδες μας (και ίσως ανακαλύψεις κι εσύ μια Μπουμπουλίνα μέσα σου)

 1. Μαντώ Μαυρογένους. Γεννήθηκε στην Τεργέστη και πριν την Επανάσταση μετακόμισε στην Τήνο. Η οικογένεια της την αποκλήρωσε για την επιλογή της να συμμετέχει και να δώσει όλη της την περιουσία στην Ελληνική Επανάσταση. Με πλοία εξοπλισμένα με δικά της χρήματα καταδίωξε τους Αλγερινούς που λυμαίνονταν τις Κυκλάδες. Πολέμησε στην Λιβαδειά, στην Κάρυστο και με επιστολή της κάλεσε της γυναίκες της Γαλλίας να βοηθήσουν την επανάσταση των Ελλήνων. Τιμήθηκε από τον Ιωάννη Καποδίστρια με το αξίωμα του επίτιμου αντιστράτηγου. Πέθανε όμως φτωχή και λησμονημένη τον Ιούλιο του 1840
 2. Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα. Με καταγωγή από την Ύδρα, γεννήθηκε μέσα στις φυλακές της Κωνσταντινούπολης όταν η μητέρα της πήγε να επισκεφτεί τον φυλακισμένο πατέρα της. Παντρεύτηκε δύο φορές με πλοιοκτήτες της εποχής και διέθεσε την τεράστια περιουσία της στον αγώνα της ανεξαρτησίας εξοπλίζοντας με πλοία, κανόνια και πολεμοφόδια τους Έλληνες. Ήταν η μοναδική γυναίκα που έλαβε μέρος στην Φιλική Εταιρεία
 3. Μαριγώ Ζαραφοπούλα. Μυήθηκε στις κατώτερες βαθμίδες της Φιλικής Εταιρείας.  Βοήθησε τους γιούς του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη να φυγαδευτούν από την Κωνσταντινούπολη.  Διέθεσε μεγάλο χρηματικό ποσό στην επανάσταση και χρησιμοποιήθηκε από τους Κολοκοτρώνη και Υψηλάντη ως κατάσκοπος εντός της Τριπολιτσάς και του Ναυπλίου. Πέθανε άπορη.
 4. Δόμνα Βισβίζη. Μαζί με τον άνδρα της, Χατζή Αντώνη Βισβίζη, παίρνει μέρος στις θαλάσσιες επιχειρήσεις του Αγώνα στο Άγιο Όρος, στη Λέσβο και στη Σάμο. Με το θάνατο του άνδρα της, η Δόμνα Βισβίζη αναλαμβάνει η ίδια τη διοίκηση του πλοίου το οποίο συντηρεί και οικονομικά.. Πεθαίνει στον Πειραιά. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος βεβαιώνει με έγγραφο του ότι η Δόμνα Βισβίζη έσωσε τους άνδρες του και τον ίδιο «δια της προμηθείας τροφίμων και πολεμοφοδίων, άνευ της οποίας ο στρατός του θα διελύετο».
 5.  Μόσχω Τζαβέλα. Γυναίκα του Λάμπρου Τζαβέλα. Η Καπετάνισσα αγωνίστηκε εναντίον του Αλή Πασά ως αρχηγός 400 Σουλιωτισσών το 1792. Ανάμεσα τους και η Σόφω η κόρη της Τζαβέλαινας. Επί κεφαλής των γυναικών του Σουλίου, κατά την μάχη πλευροκοπά το Τούρκικο ασκέρι και χαρίζει την νίκη. Ο ηρωισμός της Μόσχως έχει απαθανατιστεί στα δημοτικά μας τραγούδια.
 6. Αλεφαντώ, η Μεσολογγίτισσα.  Περιφέρονταν  με ανδρική ενδυμασία για να μην την καταλαβαίνουν οι Τούρκοι. Χήρα η ίδια, συνελήφθη κατά την έξοδο του Μεσολογγίου μαζί με την μικρή της κόρη. Έδινε θάρρος και εμψύχωνε όλους τους πολιορκημένους.
 7. Αντωνούσα η Οπλαρχηγός.Η περιβόητη Αντωνούσα Καστανάκη από το χωριό Κερά Κισσάμου το 1866 ήταν 22 χρόνων. Μια μέρα οι Τούρκοι πήγαν στον πατέρα της και του ζήτησαν ένα βόδι. Του είπαν πως αν δεν το πήγαινε την ημέρα που έπρεπε, θα σκότωναν την επομένη αυτόν και τα παιδιά του. Η Αντωνούσα εμπόδισε τον πατέρα της να δώσει το βόδι. Το επόμενο πρωί έφτασε ο Τούρκος, βρήκε την πόρτα κλειστή και φώναξε. Η Αντωνούσα ανεβασμένη σε μια συκιά τον πυροβόλησε. Ύστερα ζώστηκε τʼ άρματα και βγήκε στο βουνό όπου συνάντησε τους επαναστάτες. Πήρε μέρος σε πολλές μάχες κατά τον τριετή πόλεμο του 1866-69 και αργότερα στα 1879 υπηρέτησε στο σώμα του οπλαρχηγού Δημ. Κωναταντουλάκη. Οι Τούρκοι την κυνήγησαν αλλά ποτέ δεν μπόρεσαν να την πιάσουν.
  Το 1882 αποφεύγοντας τη δίωξη κατέφυγε στην Αθήνα. Ο βασιλιά Γεώργιος Αʼ  την ανακήρυξε οπλαρχηγό. Πέθανε στον Πειραιά το 1918.

Αυτές είναι οι σύντομές ιστορίες λίγων μόνο από των γυναικών που συνέβαλαν στην Επανάσταση των Ελλήνων.  Οι γυναίκες της Χίου, οι γυναίκες του Μεσολογγίου και του Σουλίου, οι γυναίκες της Κρήτης και της Πελοποννήσου απέδειξαν ότι στην χώρα αυτή κατοικούν ηρωίδες. Γυναίκες που αν χρειαστεί να προστατέψουν την οικογένεια τους και την πατρίδα τους, δεν διστάζουν να δώσουν ακόμα και την ζωή τους.

Θα σας κρατάμε στην μνήμη μας, σας ευχαριστούμε.

Κατηγορίες
Uncategorized

Μη σε ξεχνάς (μέρος δεύτερο)

5 τρόποι για να βρεις με τι αξίζει να ασχοληθείς

Δραστήριες μανούλες καλή σας εβδομάδα. Και αυτή την εβδομάδα θα μιλήσουμε για την σημασία της αυτό φροντίδας. Ξέρω ότι αρκετές κάνατε ήδη  προσπάθεια να το εντάξετε στην ζωή σας.

Αν ακόμα δεν έχετε πειστεί για το πόσο σημαντική είναι η αυτό φροντίδα (ή αν απλά δεν έχετε διαβάσει το αρχικό άρθρο μου), δείτε bit.ly/390jbE6 5 λόγους για να ξεκινήσεις να σε προσέχεις

Αν ήδη έχεις πάρει την απόφαση να ξεκινήσεις το self care, είναι πιθανό να αναρωτιέσαι από που να ξεκινήσεις και που να εστιάσεις. Φίλη μου μανούλα, δεν υπάρχει μια μόνο απάντηση εδώ για να σου δώσω. Η κάθε μια από εμάς έχει διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικά θέλω και διαφορετικά πράγματα που της αρέσουν. Για κάποια μαμά το να διαβάσει ένα βιβλίο θα ήταν εξαιρετικά αναζωογονητικό ενώ για μια άλλη μια βόλτα στα μαγαζιά θα την έκανε ευτυχισμένη (οκ αυτό ισχύει για όλες μας 😊).

Αυτό που θέλω να σου πω, είναι ότι το self care είναι απεριόριστο, υποκειμενικό και αλλάζει από εποχή σε εποχή ανάλογα με τις ανάγκες μας. Κι επειδή το πιο πιθανό -ιδίως αν έχεις στερηθεί την αυτό φροντίδα καιρό- είναι να θες να κάνεις τα πάντα ταυτόχρονα, θα μοιραστώ μαζί σου 5 τρόπους για να ξεκαθαρίσεις το τι χρειάζεσαι περισσότερο αυτή την στιγμή, για να κάνεις μια καλή αρχή.

Πάμε λοιπόν!

 1. Θυμήσου το χόμπι που ξέχασες. Και δεν εννοώ απαραίτητα το γυμναστήριο. Μιλάω για αυτή την ασχολία που έκανε το μυαλό σου να εστιάζει στο παρόν, που δεν καταλάβαινες πως περνούσε ο χρόνος. Αυτή την ασχολία που ανυπομονούσες να ξεκινήσει και στεναχωριόσουν όταν τελείωνε.
 2. Θυμήσου τι ήταν αυτό που έκανε την εβδομάδα σου ξεχωριστή. Ένας καφές με φίλες? Μια βόλτα στα μαγαζιά? Ένα ποτό μετά την δουλειά με φίλους και συναδέλφους? Βρες το και προσπάθησε να το εντάξεις και πάλι στο πρόγραμμα σου (κι αν όχι κάθε εβδομάδα, ίσως μια φορά τον μήνα)
 3. Θυμήσου ποιοι ήταν οι άνθρωποι που σε έκαναν να νοιώθεις όμορφα. Είναι πολύ πιθανό πλέον να μη βρίσκεις χρόνο να μιλήσεις και να βρεθείς με ανθρώπους που είχες κάποτε στην ζωή σου. Αν μέσα σε αυτούς υπάρχει κάποιος η κάποιοι που ένοιωθες να σε «ανεβάζουν» ψυχολογικά, προσπάθησε να κρατήσεις επαφή.
 4. Θυμήσου τι σε κάνει χαρούμενη. Χωρίς περιορισμούς. Σκέψου τι είναι αυτό που θα ήθελες τώρα να κάνεις αν είχες άπλετο χρόνο στην διάθεσή σου.
 5. Θυμήσου τι έχει πραγματικά σημασία για εσένα. Χωρίς λογοκρισία και ενοχές. Στον εαυτό σου μιλάς, καλύτερα να είσαι ειλικρινής.

Αν σε κάποιο από τα παραπάνω πέντε ένοιωσες την καρδιά σου να χτυπάει λίγο πιο έντονα, αυτό είναι το στάδιο που πρέπει να ερευνήσεις λίγο περισσότερο για να καταλήξεις πως θα ξεκινήσεις.

Μη περιοριστείς από τα δεδομένα της τωρινής κατάστασης σου. Αν δηλαδή σε κάνει χαρούμενη το να ταξιδεύεις αλλά τώρα αυτό δεν γίνεται (γιατί δεν έχεις χρήματα, γιατί δεν έχεις κάποιον να σου κρατήσεις τα παιδιά, γιατί ακόμα έχουμε covid), δοκίμασε να φτιάξεις ένα πλάνο με τα ταξίδια που θα ήθελες να κάνεις. Άρχισε να βλέπεις ξενοδοχεία, να βλέπεις ντοκιμαντέρ, να σχεδιάζεις τι αξιοθέατα θα δεις, τι θα φας κτλ. Αν υπάρχει και κάποιος άλλος που θα μοιραστείς μαζί του με τον ίδιο ενθουσιασμό όλες αυτές τις πληροφορίες, αυτό θα σε βοηθήσει ακόμα περισσότερο.

 Να θυμάσαι ότι θα έρθει πάλι ο καιρός που θα έχεις περισσότερο χρόνο για να κάνεις όσα σου έχουν λείψει. Φρόντισε στο μεσοδιάστημα να μη σε ξεχάσεις

a tout a l’heure μανούλες